Om Mellanbäcks kommunikationsförskola

Målsättning

  • Att uppmuntra barnets vilja att kommunicera och uttrycka sin personlighet och att ge barnet tilltro till sin egen förmåga att prata och använda sitt språk.    
  • Att hjälpa barnet att utveckla språkets alla delar bl.a. förståelse, ordförråd, grammatik (meningsbyggnad) och pragmatik (hur språket används).    
  • Att bygga upp en positiv självbild hos barnet.  
  • Att utveckla barnets förmåga till lek och samspel med andra barn. 
  • Att vägleda föräldrarna i att stötta sina barn.
  • Att stärka föräldrarna i deras föräldraroll.

Arbetssätt

Kommunikationsförskolan arbetar utifrån en helhetssyn på barnets utveckling vilket innebär att de utöver språket även arbetar med barnets känslomässiga, sociala och motoriska utveckling.

Språkstimuleringen sker naturligt och lekfullt i barngruppen. Ibland arbetas det i mindre grupper eller med barnet enskilt. Pedagogerna arbetar med det skrivna språket på många olika sätt. Detta görs för att tydliggöra språket för barnen, låta dem uppleva läs och skrivglädje men också för att försöka förebygga läs och skrivsvårigheter.

På Kommunikationsförskolan arbetas det intensivt med TAKK Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation och även föräldrarna erbjuds kurs i TAKK.

Avslutningsvis

Kommunikationsförskolan  erbjuder en liten, trygg barngrupp med hög personaltäthet vilket gör att pedagogerna kan bemöta barnet utifrån deras behov ”här och  nu”, något som barn med stora språkliga svårigheter har stor nytta av. Vill ni som förälder veta mer om denna verksamhet är ni välkomna att kontakta oss.

Kommunikationsförskolan (word, 258.6 kB)

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-10-08 16:07