Den pedagogiska måltiden

Maten på Möllebacken lagas från grunden. Vi följer säsongen och använder främst ekologiska råvaror.Vi jobbar mot Malmö stads mål att all mat som serveras inom Malmö stads verksamheter år 2020 ska vara ekologisk och klimatanpassad.

Under veckan äter vi S.M.A.R.T vilket innebär:

  • Större andel vegetabilier
  • Mindre tomma kalorier
  • Andelen ekologiskt ökas
  • Rätt kött, rätt grönsaker
  • Transportsnålt

MSC-märkt fisk serveras två gånger i veckan. Köttet är främst svenskt och kravmärkt och grönsakerna ekologiska. Brödet bakas i köket och sprider härlig doft i hela huset.

Kocken och en av förskollärarna är, som två av de första i Sverige, diplomerade Måltidspedagoger och arbetar för att höja värdet av måltiden. Användningen av den franska metoden SAPERE skapar nyfikna barn som använder alla sina sinnen under måltiderna.
Läs mer om Sapere!

In till köket är barnen välkomna! Kocken bjuder in barnen så att de får vara Minikockar under en dag och hjälper då till att laga dagens lunch. Därutöver finns möjligheter för pedagogerna att ta med sig en mindre grupp barn in till Barnens Kök, där de kan experimentera med olika livsmedel och tillaga enklare rätter.  

Nedan följer ett uttalande från kvalitetsstödjarna vid deras besök på Möllebacken i februari 2016:

På Möllebacken är måltiden en del av lärandet

  • Kockarna i förskolans kök arbetar för att integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten.
  • I förskolan finns också riktlinjer för hur personalen ska vara goda förebilder kring maten samt förhållningssätt till mat och barn. Barnen uppmuntras att smaka och det ska vara en trevlig stund. Barnen har rätt att säga nej.
  • Det finns en tilltro till barnet och barnet får många nya upplevelser att ta med hem och dela med sig till sina kamrater.
  • Naturvetenskap, matematik, språkutveckling är några områden som naturligt kommer in i arbetet.
  • Genom dokumentation synliggörs arbetet och vårdnadshavare kan inhämta information tex om  vikten att grundlägga bra matvanor. Förskolans arbete kan också ses som hälsofrämjande.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-31 12:56