Grön flagg

Möllebacken är certifierade med Grön Flagg. Det innebär att vi arbetar aktivt för att öka hälsan och miljömedvetenheten på förskolan.

Våra aktuella målområden är:

Sinnenas upptäcktsfärd

Vi vill utveckla barnens förmåga att uppleva med alla sina sinnen.

Arbetet ska generera:
- mer nyfikenhet, erfarenhet och medvetenhet hos barnen kring olika sinnesupplevelser
- att barnen genom känsel, syn, lukt och smak ökar sin medvetenhet om sig själva och sina upplevelser.

Läs mer om Sinnesupplevelser på Möllebackens förskola

Tänk ut!

Vi vill utveckla Möllebackens uteverksamhet och skapa en större medvetenhet kring syftet.

Arbetet ska generera:
- att pedagogerna ökar sin medvetenhet om varför man går ut och frågar sig: vad är syftet med uteverksamheten?

Varje dag är en ny dag!

Vi vill öka medvetenheten kring alla barns rätt till stöd.

Arbetet ska generera:
- att alla barn får positiv uppmärksamhet varje dag.
- att barnens delaktighet i sin vardag på förskolan ökar.
- trygga barn

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-08-14 14:39