Om Möllebackens förskola

Möllebackens förskolegård

Som en röd tråd i verksamheten går  förskoleförvaltningens gemensamma mål ”Alla barns rätt till stöd” där varje barn får sina behov tillgodosedda och ses som en tillgång i gruppen.

Varje vecka har personalen reflektionstid för att fördjupa och förbättra intentionerna i förskolans läroplan.

De barn som är i behov av omsorg innan kl. 07:00 samt efter kl.17:00 lämnas och hämtas på Norregatan 16.


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-07-02 11:37