Om Möllebackens förskola

Möllebackens förskola har sin verksamhet dels på Norregatan 16 och även på Östra Förstadsgatan 7 C.

På Norregatan hittar vi småbarnsavdelningarna Upptäckarna och Utforskarna (1-3 år). På Ö. Förstadsgatan finns de lite äldre Äventyrarna och Detektiverna (4-5 år).

Upptäckarna och Utforskarna

En dag för de små barnen kan se ut så här: Vi börjar dagen tillsammans nere hos Upptäckarna med en frukostbuffé, som serveras mellan 7.45-8.30. Därefter delas barnen upp på avdelningarna för att ha samling och efterföljande aktivitet antingen inne eller ute. Efter toalettbesök serveras lunch följt av en skön vila. Under eftermiddagen serveras mellanmål följt av aktiviteter inne/ute.

Tidig läs- och skrivlek

Utifrån förskolans läroplan (LpFö98/10 www.skolverket.se) planeras den dagliga verksamheten. Vi arbetar dessutom med ”Tidig läs- och skrivlek” som övergripande tema för hela förskolan. Det innebär att barnen från att de börjar hos oss får bekanta sig med det skrivna språket och dess kommunikativa betydelse. Från att känna igen sitt namn och ”hitta” sin bokstav bland alla de andra väcks nyfikenheten till att börja läsa och skriva. För att förstärka olika ord för de minsta barnen använder vi TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.)  Det är motoriskt lättare för det lilla barnet att forma sina händer och visa vad den vill än med munnen och tungan.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-09-08 10:53