Mossängens förskola

Mossängens förskola

Mossängens förskola är en förskola med fem avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ligger på Elinelundsområdet och är omgärdat av natursköna och barnvänliga miljöer som alla avdelningar på förskolan utforskar och njuter av.

Mossängens fem grupper heter Fladdermusen, Ugglan, Grodan, Fjärilen och Humlan. Humlan är en avdelning som arbetar med utepedagogik.

På förskolan lägger vi grunden till ett livslångt lärande och verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla våra barn. I förskolepedagogiken har leken stor betydelse och bygger på barns lust, nyfikenhet och behov av att få utforska sin tillvaro. Vår grundverksamhet är uppbyggd på områden som identitetsskapande, socialt samspel, motorik, språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Verksamhetsutvecklingsdagar under hösten 2018 är 27-28 september. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Fladdermusen 0708-69 43 26
Ugglan 0708-69 42 87
Grodan 0708-69 43 15
Fjärilen 0708-69 43 18
Humlan 0709-66 64 37

Köket 0701-42 32 49

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-07-11 10:42