Mål och styrning

Djupadals rektorsområde har under många år varit ett av Malmös mest populära rektorsområden, både avseende förskolor och skolor. Genom tydliga rutiner och regler erbjuder vi barnen goda förutsättningar för kunskapsinhämtning och färdighetsträning.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-09-30 10:56