Om Mossängens förskola

På Mossängens förskola har vi, förutom de övergripande målen i Lpfö 98/10 (läroplanen för förskola), inriktat oss på barns forskande och medfödda nyfikenhet.

Vi tror på det kompetenta barnet och vi arbetar med att bygga upp en positiv självkänsla hos barnet genom att det får lyckas på sin egen nivå.

Leken är en viktig del av vår verksamhet och genom leken uppstår glädje, trygghet, kreativitet och självständighet hos varje barn.

Läs mer om våra avdelningar här:

Ekorren
Grodan
Larven
Ugglan
Uteavdelningen Humlan


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-17 14:16