Mossebo förskola

På Mossebo förskola har vi fyra avdelningar med totalt 72 platser. Vi arbetar i åldersindelade grupper med språk och lek i centrum. Förskolan är en hälsofrämjande förskola med uteverksamhet och skapande som viktiga beståndsdelar. Vi har en gemensam språkplan för att utveckla barnens språkliga förmåga.

Inomhus har vi två våningar. Vi har olika aktivitetsrum som stimulerar barnens lek och fantasi. Utemiljön är härlig med sin placering intill Husie Mosse. Trädgården är stor och lummig med lekredskap, gungor och en alldeles lagom hög pulkabacke!

"Verksamhetsutvecklingsdagar: 30/8 samt 7/11 2018. Dessa dagar är förskolan stängd"

Kontakta oss:

Bamse 0709-24 41 95
Lille Skutt 0709-24 41 72
Skalman 0709-24 41 67
Katten Jansson 0709-24 41 76

Förskolans sidor

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-19 17:36