Näckrosens förskola

Näckrosens förskola ligger på bottenvåningen i ett bostadshus i området Örtagård. Förskolans ljusa lokaler inbjuder till lek och pedagogisk verksamhet.

Förskolan är med sina två avdelningar, Björnen och Elefanten, en liten förskola för barn i åldrarna 1 till 5 år. På förskolan arbetar både förskollärare och barnskötare. Det är en mångkulturell förskola med många nationaliteter i personalgruppen, något som berikar verksamheten.

Näckrosens förskola jobbar med skapande verksamhet i temaarbete. Med bild och form ger den barnen möjlighet att uttrycka och utveckla sin fantasi, kreativitet och språk.

Verksamhetsutvecklingsdagar: 7/9 och 12/11 2018.  Dessa dagar håller förskolan stängt."

Kontakta oss:

Elefanten: 0701-45 96 15
Björnen: 0701-45 97 40
Köket: 0731-54 56 10

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-19 17:37