Aktuellt

Obs! Under 2017-2018 har vi stängt för verksamhetsutveckling fredag 13 oktober, fredag 15 december, torsdag 1 juni och fredag 2 juni.

Under verksamhetsåret 2017-2018 har vi tre utvecklingsområden som vi fokuserar särskilt på: Varje barns rätt till stöd och utmaningar, Genus samt Barnens lärmiljöer. I våra reflektioner har vi särskilt fokus på barns lärstrategier och relationer.

Vi har ett barnforum. Då har några barn från varje arbetslag tillsammans med biträdande förskolechef, förste förskollärare, pedagogista och förskolechefen ett möte där gruppen bestämmer saker som gäller hela förskolan. Barnen får ta plats på Operans förskola.

Vi samarbetar mycket med de andra två förskolorna i vårt förskolechefsområde: Lindängehus förskola och Almviksgårdens förskola. Vi har en utvecklingsgrupp ihop och delar en del personal. Vi har också pedagogiska kvällar tillsammans.

Vårt Instagramkonto

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-23 10:16