Om Oxiegårdens förskola

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation där vi samlar material som barnet arbetat med i en pärm eller på datorn för att skapa medvetenhet hos barnen kring deras lärande och utveckling. Härigenom synliggör vi vår verksamhet i enlighet med målen i förskolans läroplan.

Varje avdelning har en surfplatta där barnen spelar pedagogiska spel, tränar ord och räknar. Genom våra surfplattor, digitalkamera och andra tekniska hjälpmedel vill vi väcka nyfikenhet och stimulera intresset för IT och framtida teknik.

Vårt kök arbetar efter ÄT SMART policyn vilket innebär att inköp av mat ska vara bättre för hälsan, ekonomin och miljön.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-23 10:59