Förskolan Pianot

Förskolan Pianot

Förskolan Pianot är en mångkulturell förskola där både barn och en del personal har olika kulturell bakgrund. Vi har en strukturerad verksamhet där vi målinriktat arbetar efter förskolans läroplan, Lpfö 98 rev 2010.

Verksamhetsutvecklingsdagar under våren 2018 är 14 februari och 14 maj. Då är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Knopparna 0721-82 83 71
Blommorna 0721-82 83 68

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-01 08:52