Om förskolan Pianot

Förskolan är fördelad på två avdelningar:
Avdelning Knopparna för barn i åldern 1-3 år.
Avdelning Blommorna för barn i åldern 3-5 år.

Maten på förskolan Pianot levereras från Malmö skolrestauranger.
På förskolan finns dessutom ett ekonomibiträde som arbetar i ett eget tillredningskök för hemlagad frukost och mellanmål.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling (word, 62.1 kB)

Föräldrarna får inflytande genom:

* Den dagliga kontakten — Vi pratar om både stort och smått, vi tar kontinuerligt upp problem och frågor och vi ger och får synpunkter på verksamheten.
* Utvecklingssamtal — som är vårt komplement till den dagliga kontakten. Varje familj får ett väl förberett samtal en gång per termin. Under samtalet visar vi dokumentationen om barnets utveckling och föräldrar och barn får också ge synpunkter.
* Föräldramöten
* Föräldraråd- föräldrarepresentanter från de olika avdelningarna träffas med personalen 1-2 ggr/termin. Föräldrarådet ökar föräldrarnas insyn och delaktighet i förskolans arbete.

Språkutveckling

Vi på förskolan Pianot arbetar med språk i fokus. Vi arbetar medvetet med att stimulera barnens språkutveckling genom att: 
· Att prata med barnen i alla situationer. Vi benämner det vi gör.
· Språkpåsar
· Sagor och flanosagor
· Sång, rim och ramsor
· TPR (Total Physical Respons)
· Högläsning — våra barn är väldigt förtjusta i böcker  
· Förstärka det med TAKK (Tecken som stöd).     

På förskolan Pianot finns barn och vuxna med många olika språk. Vi uppmuntrar barnen att använda sitt modersmål. Genom ett bra modersmål utvecklas lättare ett andraspråk. Vi intresserar oss för de olika språken och lär oss gärna ord på varandras språk. Vi samarbetar med modersmålstränare i olika sammanhang med syfte att förstärka barnens språkutveckling. 

Vår miljö

Vi lägger stor vikt vid att den pedagogiska miljön erbjuder material som är tillgängligt för barnen och att miljön väcker nyfikenhet och inspirerar till lek och fantasi. Detta gynnar barnens förmåga till att ta egna initiativ och stärker självkänsla och kreativitet.

Vi utgår ifrån barnens intressen, därför har vi skapat ett vattenrum med en stor bassäng och baljor där barnen får uppleva vatten med hela kroppen och alla sinnen. Här utforskar och experimenterar vi med vatten och har vattenlek.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-29 12:43