Vad är speciellt för oss

Vi har valt att se barnet som ett barn med stor kompetens, ett barn som vill upptäcka och utforska sin omvärld tillsammans med andra barn och vuxna. Därför är vi ideligen lyhörda för barnens frågor och önskemål och det som intresserar dem ser vi och försöker följa upp.

Vi tror också att barn skapar sin kunskap tillsammans med andra barn och vuxna, av den orsaken försöker vi forma en verksamhet som stimulerar barns nyfikenhet och undersökande. Vi vill att barnen ska utveckla tillit till den egna förmågan genom att använda sig av många olika uttrycksformer så som färg och form, drama, musik och rörelse. Vi dokumenterar för att synliggöra barnens lärande.

Kan själv

Vi arbetar ständigt med att stärka barnens självkänsla genom att se det kompetenta barnet och uppmuntra det att klara av olika utmaningar själv. Vi pedagoger finns vid varje tillfälle tillgängliga som stödjare i denna process.

Barnet ska känna stolthet över att han/hon kan själv.
"Jag kan själv!"  är vårt mantra.

Vi på förskolan Pianot strävar efter att skapa en trygg anda som kännetecknas av ömsesidig respekt. Barnen uppmuntras att hantera konflikter med hjälp av ett bra och tydligt språk. Vi lär även barnen att stanna upp och tänka till innan de agerar.

Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra i syfte att utveckla deras solidaritet känsla.

Vi ger barnen möjlighet att lära genom att våga prova sig fram, undersöka och dra egna slutsatser.

Vi gillar utflykter

Vi gör regelbundna utflykter till skogen och stranden där barnen får utforska naturen och där vi har utepedagogik.

Minst två gånger i månaden har vi kulturdagar då vi besöker antingen Mazetti huset, Malmö stads bibliotek, teaterföreställningar eller Malmös museer.

Vi är flitiga besökare och användare av olika lekplatser och temalekplaster i Malmö.

Området Seved har startat ett odlingsprojekt där vi medverkar. Barnen odlar, driver upp och skördar diverse växter. Detta avslutas med att vi tillagar och syltar.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-10-28 11:31