Om Per Albins hems förskola

På Per Albin Hems förskola, som invigdes redan 1975,  har vi en tydlig vision där den gemensamma värdegrunden, trygghet och barnens inflytande är viktiga byggstenar. Förskolan har en inbjudande utemiljö i form av en grön gård med stora lekmöjligheter. Daglig utevistelse är något som vi prioriterar högt. Vi gör även utflykter på andra håll samt tar tillvara på de parker, platser och evenemang som Malmö stad erbjuder. 

Tidigare har förskolan vunnit pris för årets kulturbussåkare, då man både utnyttjat  tjänsten ofta och uppfört sig väl under alla färder.

Värden och mål

På Per Albins hems förskola värdesätter vi trygghet och kontinuitet. Personalstyrkan är ovanligt stabil; personalen stannar ofta kvar länge på förskolan och lär känna både barnen och familjerna väl, i synnerhet då det ofta är flera ur samma syskonskara på förskolan.

Att ha en bra stämning och fysisk miljö på förskolan värderas mycket högt, men man ser också till att ta vara på de parker, platser och evenemang som hela staden erbjuder.

Alla lika

Under hösten 2011 har man startat ett genus-/jämställdhetsarbete där all personal är delaktig och under våren 2012 kommer man att börja arbeta i olika verkstäder. I dessa verkstäder arbetar man i mindre grupper för att synliggöra varje barn, där barnen får utvecklas i en lugn och stimulerande miljö. Verkstäderna består av ute/rörelse, skapa/måla, språk, matematik, natur och teknik allt enligt Lpfö 98/10. 

Måltider

Förskolan följer en tydlig linje om en sund och näringsrik kost. Ett medvetet val kring begränsning av sötsaker gör att frukt och grönt är en stor del av barnens måltider.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-17 11:23