Plantförskolan i Slottsparken

På vår förskola vill vi stimulera barnen till eget tänkande, reflektion och ge tid till den fria leken. Förskoleverksamheten ska vara full av glädje, upptäckarlust och lärande i en trygg miljö. Vi vill ge barnen eget inflytande, tid att leka och växa.

På Plantförskolan har vi fina ljusa lokaler som ligger mitt i Slottsparken, med närhet till muséum, fiskehoddor, bibliotek och stimulerande lekplatser.

Språk, matematik, genus, miljö, musik, natur, teknik och skapande löper som en tråd genom vårt dagliga arbete. Vi jobbar även för ett gott samarbete mellan barn, föräldrar och personal.

Förskolan är stängd på grund av verksamhetsutvecklingsdagar för personalen den 5 februari och 21 maj samt 27 och 28 augusti 2018.

Kontakta oss:

Fröet 0708-25 02 82
Grodden 0708-25 02 77

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-08 10:59