Förskolechef

Jag heter Katarina Lindqvist-Nilsson och har förmånen att vara förskolechef på Professorns förskola. Det har jag varit sedan 2016. Tidigare arbetade jag i 20 år som lärare i Rosengård.

Modersmål och flerspråkighet ligger mig väldigt varmt om hjärtat och vi arbetar språkutvecklande både när det gäller modersmålet och svenska språket.

I min roll som förskolechef är det viktigt att jag ser till att vi lyfter barnens röster på förskolan. Det är viktigt att barnen känner att de är delaktiga i förskolan och att de hela tiden befinner sig i meningsfulla sammanhang, där de blir bemötta av nyfikna och engagerade pedagoger som kan utmana dem i deras teorier.

För mig är det viktigt att förskolan hela tiden är i rörelse, att vi kan utmana, utmanas och vidareutveckla verksamheten som helhet. Att alla på förskolan känner att just de har ett värde och att ju fler vi är ju större kunskap har vi tillsammans. Tillsammans bildar vi en helhet, en förskola som ser positivt på framtiden.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-23 11:09