Om Professorns förskola

Vår vision i förskoleområde S3

Våra prioriterade mål

  • Utemiljön
  • Estetiska utrycksformer
  • Alla barns rätt till stöd.

Just nu ” arbetar vi med följande tema:

” Naturvetenskap i estetiska uttryckformer”.

På Professorns förskola vill vi sätta barnets intresse och nyfikenhet i centrum och att dokumentera barnens utveckling ser vi som en viktig del av vårt arbete. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation. Professorns förskola är en mångkulturell förskola och här lägger vi stort fokus på barnens språkliga utveckling. Vi arbetar mycket med att dela in barnen i grupper eftersom vi kan se att det gynnar barnens sociala och språkliga förmåga.

Klicka här för att läsa om Ögonblicksforskning och relationell pedagogik

Klicka här (pdf, 144 kB) för att läsa artikeln Vår resa från läsrum till bibliotek

Ladda ner folder om område S3 (pdf) (pdf, 652.8 kB)

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-23 11:08