Om Ribersborgs förskola

Vi arbetar aktivt med barns olika språk och deras individuella språkutveckling. Med språkutveckling menar vi inte bara det talade språket, utan även det icke verbala språket, såsom rita, måla, sjunga, dansa och konstruera. Vi har ett stort och rymligt förskolebibliotek som alla barn på förskolan har tillgång till där vi förutom att arbeta med sagor och litteratur även arbetar med drama, sång och rörelse.

I vår utemiljö på förskolan erbjuder vi dagligen barnen sandlek, cyklar, bygge, färg, vattenlek och mycket mer. Förutom detta gör vårt centrala läge att vi har nära tillgång till stadens parker, stranden och olika kulturella evenemang.

Ribersborgs förskola har en egen kokerska som lagar näringsrik och hälsosam mat till barnen. Dessutom är vår kokerska involverad i olika temaveckor på förskolan som t.ex. språkveckan med mat från flera olika delar av världen.

Vill du veta mer?

Stephanie Persson är kontaktperson på Ribersborgs förskola. Kontakta gärna henne på tel 0709-32 12 89 och boka tid för visning.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-06-22 13:11