Rönnbärets förskola

Vi erbjuder en lugn och trygg verksamhet inspirerad av hur man arbetar på förskolorna i Reggio Emilia. Lek, utforskande, nyfikenhet och lust att lära är grunden för vårt arbete och barnens utveckling. Vår verksamhet är varierande och stimulerande.

Vi har engagerade pedagoger som skapar förtroendefulla relationer, har höga förväntningar, ställer rimliga krav och anpassar sitt arbetssätt efter barnens förutsättningar, behov och vilja att lära.

Alla förskolor i förskoleområde Norr arbetar utifrån ett gemensamt tema; Vad kan barns möte med naturen i Malmö bli? Temat utgår från ett undersökande och utforskande arbetssätt och ger barnen ett ökat inflytande över sin vardag.

Verksamhetsutvecklingsdagar under hösten 2018 är 7 september och 30 november.
Dessa dagar är förskolan stängd. Vid behov kan barnomsorg lösas på en annan förskola. Anmäl detta senast 14 dagar i förväg.

Kontakta oss:

Röda Nyckelpigan 0709-42 50 64
Gula Nyckelpigan 0729-81 49 64
Kaninen och Fjärilen 0709-42 51 03

Förskolans sidor

Om Rönnbärets förskola

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-27 13:37