Föräldrasamverkan

Förskolerådet är ett forum där du som förälder genom en föräldrarepresentant kan föra fram åsikter och tankar till skolledningen. Rådet träffas 2-3 gånger per termin. Här deltar föräldrarepresentanter, personal från förskolan samt skolledning.

Förskolesamrådet ger dig möjlighet att som förälder engagera dig i förskolans generella frågor, få aktuell information samt föra fram dina och eventuellt andra föräldrars synpunkter. Ingen fråga är för liten att ta upp. Vi diskuterar endast frågor av generell karaktär som påverkar barnen i stort.

Föräldrarepresentanterna deltar utifrån eget intresse. Från verksamhetens sida uppmuntrar vi föräldrars engagemang. Tillsammans skapar vi förutsättningen för barnens framtid. Ta chansen att engagera dig och få en större inblick i ditt barns arbetsplats.

Förskoleråd för föräldrar

Fridhems förskola tillsammans med Rönneholms förskola.

  • Den 16 februari klockan: 17.00-18.00 Plats Fridhemsförskola
  • Den 12 maj klockan: 17.00-18.00 Plats Rönneholms förskola

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-02-03 13:47