Om Sadelmakarebyns förskola

Vi som arbetar på Sadelmakarebyns förskola är engagerade, erfarna och i varierande åldrar. Vårt främsta mål är att barnen, föräldrarna och personalen ska trivas och ha roligt tillsammans, i en tillåtande och varm miljö.

När möjlighet finns ger vi oss i väg på utflykt till närliggande naturområden som Klagshamn, Hammars park eller de natursköna strandängarna.

Innemiljö

Förskolan har stora ljusa lokaler som är trivsamt inredda och stimulerar till lek och fantasi. Den stora lekhallen använder vi till gymnastik, lek och större arrangemang, exempelvis teaterföreställningar.

Utemiljö

Vi lägger stor vikt vid daglig utevistelse. Vi har en fi n utemiljö med träd, buskar och gräs. Här kan barnen klättra, cykla, gunga, bygga kojor med mera. Förskolan gränsar till ett stort grönområde med möjligheter till lek och aktivitet. Varje årstid erbjuder olika möjligheter.

Att tänka på

Vårt arbete kräver noggrann planering för att allt ska fungera så smidigt som möjligt. Meddela personalen vid varje tidsavvikelse eller sjukdom i så god tid som möjligt.

Om ditt barn blir sjukt eller det händer något är det viktigt att vi kan nå dig hela dagen. Meddela förskolan om du byter adress, telefonnummer eller arbetsplats.

Om ditt barn stannar hemma någon eller några dagar vill vi helst veta detta i förväg. Tänk på att ditt barn efter sjukdom ska orka med en hel dag på förskolan. Meddela gärna när ditt barn är friskt och kommer tillbaka.

Barnets vistelsetid måste lämnas i god tid för att vi på bästa sätt ska kunna schemalägga personalen. Inför varje storhelg eller semesterperiod sätts anslag upp så att du kan fylla i eventuell ledighet. Det underlättar för vår planering om du inte ändrar din semester i efterhand.

En dag på förskola

Förskolan har öppet klockan 6.15—18.30. På morgonen samlas vi på den röda sidan.

  • Alla äter frukost klockan 08.00 i sin egen grupp.
  • Fruktstund varje dag.
  • Klockan 11.15 äter vi lunch. Efter maten sover de barn som behöver.
  • Mellanmål serveras klockan 14.30.
  • De barn som är kvar efter klockan 17.00 samlas på den blåa sidan.

Under hela dagen pågår planerade och spontana aktiviteter. Fri lek, utflykter, utevistelese,vattenlek, målning, rörelse, språklekar och sångstund är några exempel.

Föräldrakontakt

För att barnen ska få en mjuk start och känna sig trygga i sin nya vardag har vi en inskolning som varar i 1—2 veckor. Här lär vi känna både dig och ditt barn bättre. Samtidigt får du en god inblick i förskolan.

Önskar du ett uppföljningssamtal, ta kontakt med personalen på barnets avdelning. Naturligtvis möts vi också i den viktiga dagliga kontakten vid hämtning och lämning.

Föräldramöte har vi en gång varje höst. Vi träffas också i grupperna vid exempelvis drop-in, grillfest och andra aktiviteter.
Utvecklingssamtal har vi en gång per år. Önskar du fler tillfällen för samtal kontaktar du personalen.

Du är hjärtligt välkommen att följa ditt barn under en dag hos oss.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-08-20 13:05