Sege parks förskola

Sege park är en förskola inspirerad av Reggio Emilia-filosofin. Förskolan ligger i Sege park, intill Bejers park. Dessa parker är en naturlig del i vår verksamhet. Då förskolan ligger i Östra sjukhusets gamla lokaler har vi stora fina miljöer. 

Verksamhetsutvecklingsdagar under hösten 2018 är 10 september och 21 november. Dessa dagar är förskolan stängd. Vid behov kan barnomsorg lösas på en annan förskola. Anmäl detta senast 14 dagar i förväg.

Kontakta oss:

Pyret 0709-90 88 37
Skogen 0729-611019
Stubben 0766-39 45 57
Kotten 0709-30 02 76
Dungen 0709-30 05 62
Gläntan 0709-30 07 27

 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-07-02 10:14