Grön flagg

Här på Sege parks förskola började vi arbeta mot att få Grön flagg 2009. Vi fick vårt första diplom och flaggan 2010 och arbetet pågår ännu.

Att ha Grön Flagg innebär att förskolans personal och barn strävar mot olika mål inom miljöfrågor och allt vad hållbarutveckling innebär. Det finns sex olika tema att utforska. Dessa är: Klimat & energi, Livsstil & hälsa, Kretslopp, Konsumtion, Vattenresurser samt Närmiljö. Varje år väljer vi ut ett tema att gå djupare in på.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-15 10:17