Om Sege parks förskola

Vi är en Reggio Emilia-inspirerad förskola med sju avdelningar och eget kök. Våra lokaler är rymliga och lockar till lek, samspel och lärande. Byggnaden tillhör Östra sjukhusets gamla lokaler vilket innebär spännande planlösningar och olika utformning på avdelningarna.

Arbete i ateljéer

Alla avdelningarna har egna ateljéer som används till skapande och utforskande i olika former där barnen tillsammans med sina pedagoger kan  utmanas i projekt och teman eller något som barnen är intresserade av för stunden.

I huset finns också ett vattenrum som alla barn har möjlighet att gå till. Ofta går vi dit med några barn i taget så att de får möjlighet att leka, utforska och utmana varandra.

Både innemiljön och gården är utformad utifrån tanken att erbjuda barnen många olika miljöer och rum för lek och pedagogisk verksamhet.

Förskolan ligger i Sege Park som är ett stort grönområde med Beijers park alldeles runt knuten. Dessa två parker är en naturlig del i våra uteaktiviteter.

Föräldrasamverkan

Sege park har ett föräldraråd som träffas fyra gånger om året. Här finns föräldrarepresentanter från alla avdelningar, två representanter från förskolan och förskolechefen. Här lyfts olika frågor fram, allt från information till frågor från er föräldrar.

Våra avdelningar

Dungen
Gläntan
Kotten
Pyret
Skogen
Stubben
Vår verksamhetsidé (powerpoint, 1.5 MB)
Vår gård

Plan för kränkande och diskriminerade behandling (word, 54.1 kB)


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-15 10:16