Föräldrasamverkan

Föräldrars insyn och delaktighet i sitt barns förskoleverksamhet är betydelsefullt för samarbetet mellan hem och förskola. Vi vill hålla en god kontakt och dialog med våra föräldrar så att alla ska känna sig välkomna. Varje termin träffar vi föräldrar tillsammans på föräldamöten och enskilt för utvecklingssamtal och samtalar kring deras barns trivsel, lärande och utveckling med dokumentation som stöd.


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-15 10:19