Om Segevångs förskola

Vår viktigaste målsättning är att genom våra aktiviteter satsa på barnens egen kreativitet, nyfikenhet och lust att lära sig på ett roligt sätt. Barnen skall ges möjlighet att i en stimulerande och trygg miljö utmanas till lärande och utveckling utifrån sina egna behov, intressen och erfarenheter. Vår utgångspunkt är barns tankar, idéer och olika uttryck. Barnen ska känna att de är tagna på allvar, uppleva sig delaktiga och kunna se sig som en verklig tillgång för varandra.

Förskoletiden ska vara en tid av glädje och vänskap, med många utmaningar i ett lekfullt och utforskande sammanhang. Självklart är den fria leken av stor vikt eftersom det är där barnen lär sig att pröva på och förstå de intryck och kunskaper de tar med sig.

Vår förskola är mångkulturell, det talas flera olika språk bland både barn och personal, därför är det viktigt att arbeta med språklig medvetenhet i allt vi gör.

Oavsett väderlek försöker vi vistas utomhus varje dag. Vår fina och spännande gård inbjuder till lek och forskande. Där kan barnen exempelvis klättra, cykla, gunga, vara kreativa i sandlådan eller varför inte gå på insektsjakt bland buskar och rabatter. Närheten till vackra parker, såsom Beijers park och även mindre parker i anslutning till Sege Park, gör att barngruppen på ett lekfullt sätt kan följa naturens växlingar och lära sig respektera miljön.

Projektarbete

På förskolan använder vi oss av många olika uttrycksformer för barns utveckling och lärande: genom lek, skapande, sagoberättande, sång, musik, rörelse, natur och miljö både utomhus och inomhus. Vi arbetar mycket med lera, som är ett självklart material för oss i skapande aktiviteter. Barnen delas in i mindre grupper så att alla känner sig sedda och bekräftade som egna individer och för att skapa lugn och ro.

Utvecklingsarbete

Vår organisation bygger på ett reflekterande arbetssätt där arbetslagen varje vecka har avsatt tid till planering och reflektion.

För att upprätthålla vår pedagogiska idé är verksamheten i ständig utveckling, med fokus på den reviderade läroplanen som trädde i kraft den 1 juli 2011.

Pedagogisk dokumentation

För att ta tillvara och synliggöra varje enskilt barns, såväl som gruppens lärandeprocess använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Dokumentationen ger oss pedagoger ett verktyg för reflektion och utveckling, gör föräldrarna delaktiga i sitt barns vardag på förskolan och inbjuder till återberättande och reflektion tillsammans med barnen.

Miljöarbete

Förskolan är Grön Flagg-certifierad, vilket innebär att vi månar om vår miljö och arbetar medvetet med miljöfrågor tillsammans med barnen. Vår duktiga kokerska lagar god, näringsriktig och klimatsmart mat, till stor del av ekologiska produkter.

Kvalitetsplan 2016-2017 (word, 463.5 kB)

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-15 10:19