Prästkragen

På Prästkragen har vi barn i åldern 3-5 år. Vi arbetar mycket med olika kreativa uttryck för att främja språkutvecklingen.

Vi arbetar mycket med musik och dans. På avdelningen finns en interaktiv tavla som ett av våra digitala verktyg tillsammans med lärplattor och kameror. Dessa används som dokumentationsverktyg och tillägg i olika kreativa uttryckssätt som t.ex. dans, musik och rörelse. Språket stimulerar vi varje dag genom olika former av sagor och sångpåsar.

För att tillgodose barnens rörelsebehov är vi utomhus varje dag, på vår egen gård eller i närliggande parker och grönområden där vi nyfiket upptäcker saker tillsammans. På våra utflykter stimuleras många av våra sinnen på ett naturligt sätt och vi känner, luktar, tittar och lyssnar.

Genom föräldrasamverkan har vi kommit närmre musiken och dansen som barnens föräldrar har med sig i sin kultur. Musiken har förenat oss. Föräldrarna har bidragit med förslag på musik, som vi dansar till och lyssnar på tillsammans med barnen. En gång i veckan har vi en trevlig sångstund tillsammans med hela förskolan.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-15 10:20