Vallmon

Vallmon är en avdelning med barn i åldern 3-5 år.

Vi lägger stor vikt vid att barnen ska:

  • Känna sig trygga och harmoniska hos oss.
  • Känna att de har inflytande och delaktighet.
  • Utveckla sin nyfikenhet och lust att leka och lära.
  • Utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.
  • Utveckla ett rikt språk genom mycket samtal, sagor, rim, ramsor, sång och musik.
  • Ha roligt tillsammans med både barn och vuxna på vår förskola.

Vi ger barnens lek mycket tid och utrymme i en stimulerande och tydlig miljö där vi anpassar material och utformning efter barnens behov och ålder. I leken får barnen möjlighet att utveckla sin identitet och träna på att samspela med varandra. Här kan barnen även bearbeta erfarenheter från sin vardag.

Då vi lämnar förskolan för upplevelser i vår närmiljö går vi gärna till närliggande parker. Där erbjuds andra ytor att utveckla motoriken på och annat material som kan inspirera till nya lekar. Även här tränas samspel då vi håller en kompis i handen och promenerar på led. Framför, bakom, vid sidan om, är viktiga grundläggande matematiska begrepp

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-15 10:20