Om Skeppets förskola

Förskolan består av fem avdelningar var av tre är åldersblandade och två är småbarnsavdelningar. Vår profil är natur, miljö och språk. Vi vill att det man gör inomhus också ska vara möjligt att förverkliga utomhus.

Skeppets målsättning är att skapa en förskola för alla barn där vardagen genomsyras av lust, glädje och gemenskap. Vi vill ha leken och språket i fokus, där barnen får utforska och uppleva med alla sina sinnen och använda hela sin kropp.

Vi vill tillsammans barn och vuxna, utforska vår omvärld utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt, där hälsa och ekologi är viktiga delar. Vi har en hög kvalitet på maten som är tillagad på förskolan av utbildad kokerska. Maten är i stor utsträckning ekologisk, närodlad och rättvisemärkt.

Film om Skeppets förskola
Exempel på temaarbete

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-15 10:25