Föräldrasamverkan

  • Under inskolningen är föräldrars delaktighet viktig och självklar. Här lär både barn och föräldrar känna personalen, lekkamraterna samt avdelningens verksamhet och rutiner.
  • Varje dag sker viktiga samtal både vid lämning och hämtning.
  • Personalen ger löpande information på whiteboard eller i månadsbrev om vad som sker på avdelningen och förskolan.
  • Föräldramöte ordnas i september-oktober.
  • En gång/termin kallas föräldrarepresentanter till föräldrasamrådsmöte med förskolechef och personalrepresentanter.
  • En gång/år kallar vi till utvecklingssamtal.
  • Varje år ber vi våra föräldrar att svara på en enkät. Svaren hjälper oss att vidareutveckla vår verksamhet.

Minnesanteckningar

2014
2014-03-31 (word, 21.8 kB)

2013
2013-10-23 (pdf, 350.8 kB)
2013-04-15 (pdf, 136.9 kB)

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-10-09 09:52