Södra Sommarstadens förskola

Södra Sommarstadens förskola är belägen intill Pildammsparken. Förskolan har miljöer som bjuder in till lek, fantasi och kreativitet såväl ute som inne.
Förutom uppdraget att arbeta utifrån läroplanen arbetar förskolan med Ögonblicksforskning med fokus på barnkonventionen och relationell pedagogik.
Vi ser en trygg och god relation med barnen som grunden för det livslånga lärandet. Pedagogerna är närvarande i mötet med barnen och planerar verksamheten utifrån barnens förmågor, tankar, idéer och förundran.

 Vi har gemensam verksamhetsutvecklingsdag på Södra Sommarstaden 11 september 2018. 
Södra Sommarstaden hus B har även verksamhetsutvecklingsdag den 26 november  och D-huset har den 5 december.
 Dessa dagar är förskolan stängd"

Kontakta oss:

B-huset
Blåbäret
0766-33 78 31
Krokodilen
0766-33 77 64
Musen
0766-33 77 90
Snobben 0766-33 77 98

D-huset
Fullmånen
0709-16 33 72
Lila Regnbågen
0709-16 33 73
Nymånen
0709-16 33 51
Röda Regnbågen
0709-16 33 36

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-20 11:18