Samverkan förskola och hem

Vår viktigaste samverkan sker i den dagliga kontakten mellan personal och vårdnadshavare. Vi bjuder också regelbundet in till föräldramöten där representanter till föräldrarådet utses. Föräldrarådet träffas en gång per termin samt vid behov. Förskolan bjuder in till individuellt utvecklingssamtal en gång om året och vid behov.

Samrådsrepresentanter

Information till vårdnadshavare

Välkommen till Solbackens förskola

Minnesanteckningar från föräldramöte 170920

Protokoll från samråd 171009

Protokoll från samråd 170307

Årshjul traditioner

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-02 16:00