Om Solglimtens förskola

Vi lägger stor vikt vid lek som inlärning. Vi arbetar medvetet med barnens språkliga och matematiska utveckling, naturvetenskap och teknik och ger barnen mycket utrymme för tankar, samtal och reflektioner.

På ett lekfullt sätt utgår vi från barnens intressen och nyfikenhet. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation där vi samlar det material som barnet arbetat med i en pärm, t ex fotografier, teckningar, intervjuer, tankar och reflektioner. Detta gör vi för att skapa en medvetenhet hos barnen kring lärande och utveckling. Genom den pedagogiska dokumentationen och övrig dokumentation vill vi också synliggöra hur vi utformar vår verksamhet i enlighet med målen i förskolans läroplan.

Solglimtens förskola arbetar hälsofrämjande. Vi vill grundlägga en hälsofrämjande livsstil och vårt motto är att "alla ska må bra till kropp och själ." Ett av våra mål är att alla barn ska leka utomhus en stund varje dag. Vi går promenader, utforskar vårt närområde och upplever den vackra naturen vi har runt oss.

Solglimtens förskola har Grön flagg. Det innebär att vi serverar Kravmärkt mat och arbetar aktivt med våra miljömål. Vårt kök strävar efter att arbeta efter ÄT SMART-policyn. Detta innebär att inköpen av mat ska bli bättre för hälsan, ekonomin och miljön.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-25 15:22