Om S:t Gertruds förskola

S:t Gertruds förskola har mycket samarbete med Storkens förskola och har samma förskolechef.

Maten tillagas på förskolan. Vi använder oss av ekologiska livsmedel i största möjliga mån och serverar minst en vegetarisk måltid i veckan.

Förskolan ligger i ett av Malmös äldsta bevarade kvarter med närhet till kanalen, parker, staden och flera av Malmös lekplatser. Vi arbetar med ett  förhållningssätt där vi sätter barnens kompetens, nyfikenhet och delaktighet i fokus.

Pedagogerna har reflektionstid varje vecka för att fördjupa och förbättra intentionerna i förskolans läroplan.

Avdelningar

Förskolan har fem avdelningar som heter Kahlo, Matisse, Basquiat, Kusama och Dali. De har namn efter kända konstnärer världen över.  Avdelningarna är åldersindelade, 1-2, 2-4 år och 4-6 år.

I varje barngrupp arbetar minst en förskollärare.

Vår värdegrund

S:t Gertruds förskola arbetar utifrån fem värdeord som ska genomsyra verksamheten, t ex när vi arbetar med vårt gemensamma tema och våra uppsatta utvecklingsmål.
Glädje, kreativitet, upplevelser, lärande och respekt.

Vi utvecklar ständigt våra lärmiljöer. Alla möbler är i barnens storlek för att främja barnens självständighet, då vi utgår från att alla barn kan och vill.

Plan mot diskrimminering och kränkande behandling


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-02-16 19:16