Samverkan förskola och hem

Vår viktigaste föräldrasamverkan sker i den dagliga kontakten mellan personal och vårdnadshavare. Vi bjuder också regelbundet in till föräldramöten där representanter till föräldrarådet utses. Föräldrarådet träffas två gånger per termin samt vid behov. Förskolan bjuder in till individuellt utvecklingssamtal en gång om året och vid behov.

Minnesanteckningar från föräldramöte 170920

Kontakt föräldrasamråd

Samrådsprotokoll från Föräldrarådet

Samrådsprotokoll 171009
Samrådsprotokoll 170307

Information till vårdnadshavare

Kallelse till samråd
Pluttra                                                                                                          
Välkomstinformation
Årshjul traditioner

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-02 15:59