Samverkan förskola och hem

Vår viktigaste föräldrasamverkan sker i den dagliga kontakten mellan personal och vårdnadshavare. Vi bjuder också regelbundet in till föräldramöten där representanter till föräldrarådet utses. Föräldrarådet träffas två gånger per termin samt vid behov. Förskolan bjuder in till individuellt utvecklingssamtal en gång om året och vid behov.

Minnesanteckningar från föräldramöte 170920 (word, 51.1 kB)

Kontakt föräldrasamråd (powerpoint, 152.5 kB)

Samrådsprotokoll från Föräldrarådet

Samrådsprotokoll 180307 (pdf, 949.7 kB)

Samrådsprotokoll 171009 (pdf, 75.7 kB)
Samrådsprotokoll 170307 (pdf, 143.4 kB)

Information till vårdnadshavare

Pluttra (pdf, 107.2 kB)                                                                                                          
Välkomstinformation (word, 1.4 MB)
Årshjul traditioner (pdf, 74.7 kB)

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-17 10:25