Om Storkens förskola

Som en röd tråd i verksamheten går  förskoleförvaltningens gemensamma mål ”Alla barns rätt till stöd” där varje barn får sina behov tillgodosedda och ses som en tillgång i gruppen.

Varje vecka har personalen reflektionstid för att fördjupa och förbättra intentionerna i förskolans läroplan.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-29 10:05