Om Storkens förskola

Storkens förskola har mycket samarbete med S:t Gertruds förskola och har samma förskolechef.

Maten tillagas på förskolan. Vi använder oss av ekologiska livsmedel i största möjliga mån och serverar minst en vegetarisk måltid i veckan.

Förskolan ligger i samma kvarter som Moderna museét med närhet till kanalen, parker, staden och flera av Malmös lekplatser. Vi arbetar med ett  förhållningssätt där vi sätter barnens kompetens, nyfikenhet och delaktighet i fokus.

Pedagogerna har reflektionstid varje vecka för att fördjupa och förbättra intentionerna i förskolans läroplan.

Avdelningar

Förskolan har tre avdelningar som heter Beskow, Picasso och Miro. De har namn efter kända konstnärer världen över.  Avdelningarna är åldersindelade, 1-3 år och 3-6 år.

I varje barngrupp arbetar minst en förskollärare.

Vår värdegrund

Storkens förskola arbetar utifrån fem värdeord som ska genomsyra verksamheten, t ex när vi arbetar med vårt gemensamma tema och våra uppsatta utvecklingsmål.
Glädje, kreativitet, upplevelser, lärande och respekt.

Vi utvecklar ständigt våra lärmiljöer. Alla möbler är i barnens storlek för att främja barnens självständighet, då vi utgår från att alla barn kan och vill.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-10-05 15:46