Storkens utvecklingsmål

Varje höst sätter kommunens alla förskolor upp två eller flera utvecklingsmål utifrån förskolans läroplan.

Under 2015 och 2016 är Storkens utvecklingsmål:

  • Tydliggöra arbetet för att stimulera och utmana barns utveckling och lärande inom språk, kommunikation och matematik.
  • Förskolan ska arbeta för att utveckla en god lärmiljö där barn kan utveckla sin nyfikenhet för ett livslångt lärande.
  • Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.

Förskoleförvaltningen sätter också upp ett kommuncentralt mål.

  • Alla barns rätt till stöd.

Läs mer i förskolans kvalitetsplan.

Förskolans läroplan

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-09-08 11:00