Svängedammens förskola

Svängedammens förskola ligger i natursköna Oxie och är en förskola för cirka 72 barn.

Verksamheten är organiserad i barngrupper med yngre barn samt barngrupper med äldre barn.
Barngruppernas sammansättning varierar utifrån barnens behov och förutsättningar.

De äldsta barnen från de olika avdelningarna, träffas gemensamt varje förmiddag, gärna i
förskolans ateljé.

Verksamhetsutvecklingsdagar hösten 2018 är  22/8 samt 3/12. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss

Blå: 073-8569376

Grön: 073-8569378

Gul: 073-8569375
Röd: 073-8569377

Förskolans sidor

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-28 10:44