Kvalitets- och styrdokument

Vi strävar hela tiden efter att utveckla vår verksamhet för att varje barn varje dag ska mötas av en god och likvärdig kvalitet.

På förskolan ska barnen få omsorg, känna sig trygga och stärkas i sitt lärande och i sin sociala utveckling. Vi följer hela tiden upp kvaliteten i verksamheten, kartlägger vad vi behöver bli bättre på och planerar hur vi ska utvecklas mot målen vi sätter upp. Här kan du ta del av material som används i förskolans kvalitets- och utvecklingsarbete.

Förskoleenkäten 2017 på Tranans förskola (pdf, 1.7 MB)

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-06-16 15:52