Om Vintrie förskola

Våra arbetslag

  • Humlan – de yngsta barnen, indelade i två grupper om 8-9 platser
  • Grodan – mellanbarnen, indelade på två grupper om 10-11 platser
  • Sorken – de äldsta barnen, indelade på två grupper om 10-12 platser

Barngruppens storlek har betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande. Våra barngrupper är sammansatta utifrån Skolverkets riktmärke för barngruppens storlek.

Vi vill förmedla kunskap till barnen genom lek, ett undersökande arbetssätt och genom olika spännande uttrycksmedel. Barnen ska få bilda och vidga sina begrepp genom att använda sina sinnen. Flödet av barnens tankar, fantasi och idéer tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. Barnen ska ha inflytande över sin vardag och sin miljö och vi eftersträvar en reflekterande miljö, både för pedagoger och för barn. Vi har öppna dörrar och ett fint samarbete mellan avdelningarna.

Hälsa, ekologi och miljöansvar är viktigt hos oss.

Vi källsorterar, äter ekologisk och varierad kost, vi skapar med naturmaterial och återvunnet material. Vi är ute minst en gång om dagen och har en egen odlingslott där barnen själva sår, skördar och rensar ogräs.

Förutom förskollärare och barnskötare har vi en musiklärare och en sagopedagog och tillsammans erbjuder vi barnen att utveckla sin fantasi, sin kreativitet, sitt sätt att uttrycka sig på/sitt språk och sin sociala förmåga, sitt matematiska och tekniska tänkande.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-03 10:36