Om Vitemölle förskola

Vitemölles förskola tillhör område öster 11. Här strävar vi efter att bygga upp en ett enat område med en gemensam värdgrund och en pedagogisk identitet på varje förskola. Vi fokuserar på att levandegöra vårt gemensamma värdeord: glädjeskaparnas atmosfär.

På Vitemölles förskola sätter vi barnens trygghet och lärande i centrum. Vi vill väcka barnens nyfikenhet, intresse och lust att lära, genom roliga och stimulerande aktivititer och lärmiljöer. Vi arbetar i åldershomogena grupper; yngre samt äldre barn.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-19 13:07