Om Vitemölle förskola

Vitemölle förskola har två avdelningar med åldersindelningen 1-5 år.

Vi arbetar mycket med språk, matematik och miljön. Just nu arbetar vi för att bli Grön Flagg certifierade.

Att vi är en mångkulturell förskola skapar också mångfald i leken och lärandet. Genom lek och närvarande pedagoger skapar vi en stimulerande miljö där språket sätts i centrum. Vi prioriterar leken eftersom den utvecklar barnens språk, fantasi, symboliskt tänkande, samarbete och problemlösning.

Vi har ett föräldraråd på förskolan som träffas 1g/termin.

Frukost och mellanmål lagas på förskolan och lunchen får vi från Annelunds förskolas tillagningskök.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-10-28 11:11