Vitklintens förskola

Vitklintens förskola lägger stor vikt på leken, inne såväl som ute. Genom leken lär sig barnen socialt samspel med respekt och empati men tränar också sin motorik. Språkutveckling är en väsentlig del i leken för att stärka självkänslan hos barnen och tron på deras egen förmåga.

Vitklintens förskola har en tydlig verksamhet med klara mål för barnen. Vi vill att barn och föräldrar ska vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten. På så sätt skapar vi en trygg och trivsam miljö.

Verksamhetsutvecklingsdagar: 7/9 och 12/11 2018. Dessa dagar håller förskolan stängt."

Kontakta oss:

Stampe 0768-91 79 71
Bambi
0768-91 79 46
Kök
0768-91 82 51


Kontakta oss:

Larven 0768-91 85 84
Fladdermusen 0768-91 79 73
Myggan 0768-91 85 36
Grodan 0768-91 86 35
Glada Myran 0768-91 86 98

Kök 0768-91 82 17

Förskolans sidor

Om Vitklintens förskola

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-19 17:39