Mossebo förskola

Husie får en nybyggd förskola med plats för 160 barn strax norr om Husie kyrka.

Den nya förskolan ska byggas nära den gamla, på samma fastighet, och verksamheten flyttar över till den nya byggnaden hösten/vintern 2019. Då utökas förskolan till åtta avdelningar med plats för totalt 160 barn.

Den nya förskolan byggs i två våningar och med en gård som är uppdelad i två. Friytan blir 31 kvadratmeter per barn och utemiljön får +5 i lekvärdesfaktor. Det är över snittet på den kvalitetsskala som alla Malmös nybyggda förskolor bedöms efter.

Adress

Exakt adress finns ej i dagsläget.
Fastighet: Husie 172:256

Antal platser

Mossebo förskola kommer att ha upp till 160 platser.

Planerat startdatum

Hösten/vintern 2019

Denna förskola är ännu inte möjlig att söka plats på. Informationen på sidan kommer att fyllas på efterhand. Observera att eventuella planer/skisser kan komma att justeras och behöver inte överensstämma med förskolans slutliga utseende.

Förskolans sidor

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-15 13:24