Tritons förskola

Citafdellskajen

Tritons förskola byggs nu i ett nytt spännande kvarter som växer fram vid Citadellskajen i Västra hamnen. Förskolegården kommer få en varierad topografi, med olika typer av zoner, växtlighet, odlingsbäddar och lekredskap.

Adress

Neptunigatan 40-44
Fastighet: Sejen 3

Antal platser

Tritons förskola kommer att ha 60 platser fördelat på 3 avdelningar.

Planerat startdatum

Mars 2019

Denna förskola är ännu inte möjlig att söka plats på. Informationen på sidan kommer att fyllas på efterhand. Observera att eventuella planer/skisser kan komma att justeras och behöver inte överensstämma med förskolans slutliga utseende.

Förskolans sidor

Senast ändrad: 2018-09-20 11:04