Tritons förskola

Citafdellskajen

Tritons förskola byggs nu i det nya spännande kvarter som växer fram vid Citadellskajen i Västra hamnen. Förskolegården kommer få en varierad topografi, med olika typer av zoner, växtlighet, odlingsbäddar och lekredskap.

Adress

Neptunigatan 40-44
Fastighet: Sejen 3

Antal platser

Tritons förskola kommer att ha upp till 60 platser.

Planerat startdatum

Våren 2019

Denna förskola är ännu inte möjlig att söka plats på. Informationen på sidan kommer att fyllas på efterhand. Observera att eventuella planer/skisser kan komma att justeras och behöver inte överensstämma med förskolans slutliga utseende.

Förskolans sidor

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-07-31 09:00