Filmer om förskolan i Malmö

Malmö stad har tagit fram filmer för att skapa samtal och öka kunskapen kring arbetet i förskolan och det tidiga lärandet. Filmerna heter Att lära för hela livet och Det gränslösa lärandet - om barns och pedagogers utforskande. Du kan även ladda ner texthäften om filmerna.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-12-13 08:28