Medarbetare berättar

Vad är det som gör det speciellt att arbeta hos oss? Vi frågade några
medarbetare från förskolorna vilket avtryck de känner att deras arbete gör på Malmö som stad och vad det är som gör att de trivs på sin arbetsplats.

Jens Wall

Förskollärare, Gullviksborgs förskola

Alla barn har olika uppväxter och därav olika förutsättningar att möta vuxenlivet och omvärlden. Den viktigaste delen i läraryrket tycker jag är att försöka anpassa förskolan och skolan så att alla barn får en likvärdig utbildning och därmed ge alla samma chans att göra bra val i framtiden.

Att få möjligheten att lägga grunden och skapa förutsättningar för barns lärande är centralt för mig. I Malmö har vi dessutom fördelen att ha en riklig tillgång på olika språk och kulturer att arbeta med och involvera i det dagliga arbetet, vilket jag personligen tycker är mycket roligt och givande.

Malmö stad är för mig en mycket engagerad arbetsgivare som lägger stor vikt vid kvalité och kompetens. Ett fokus på jämställdhet och alla barns och människors lika värde, vilket jag verkligen brinner för, genomsyrar hela verksamheten och är ett ständigt utvecklingsområde.

Mia Wengberg

Förskollärare, Sjöhästens förskola

Jag tillsammans med mina kollegor är med och lägger grunden till våra nya medborgare i Malmö. Tillsammans ger vi barnen den bästa möjligheten till att utvecklas, skapa nya idéer och upptäcka vår stad. Tillsammans med Malmö högskola är vi med och handleder nya förskollärare när de kommer ut till vår arbetsplats under sin verksamhetsförlagda utbildning.

Det bästa med mitt arbete är alla möten man skapar tillsammans med barn, föräldrar, studenter och annan personal inom Malmö. I dessa möten skapar vi framtiden och tillsammans med barnen, i leken, gör vi nya upptäckter varje dag.

Malmö stad som arbetsgivare ger en möjlighet att utvecklas vidare inom sitt område. Malmö som stad är under ständig utveckling och vi får vara med och påverka genom att säga vad vi tycker och tänker i olika forum.


Dalia Abdul Razeq

Förskollärare, Snödroppens förskola

Vi anpassar våra lärmiljöer och är väldigt måna om barns inflytande.  Det är så kul att tillsammans med barnen hitta det som intresserar just dem. I mitt arbete är jag med barnen i deras utforskande genom att vara en lyssnande pedagog. Genom att ställa öppna frågor och erbjuda varierad materiel får barnen en chans att utvecklas på deras villkor. Vi vill se Malmö stad med barnens ögon och tillsammans med barnen iaktta och reflektera över vår stad.

Vi har ett väldigt omväxlande jobb i förskolan. Älskar man att vara ute är det bara att ta tillvara på den närmiljö Malmö erbjuder. Därför älskar jag mitt jobb då vi kan erbjuda våra barn en upplevelsebaserad inlärning.

Vi reflekterar alltid tillsmammans i arbetslaget för att synliggöra kvaliteten i vårt arbete och det finns möjlighet till att ständigt utvecklas..

Christina Danielsson

Förskollärare, Almgårdens förskola

I mitt arbete som förskollärare och genom mitt engagemang, min närvaro och drivkraft skapar jag tillsammans med mina kollegor möjligheter för barnen i förskolan att varje dag tillsammans med sina kompisar utvecklas i vår varierande lärmiljö. De får kunskaper där som sedan lägger grunden till den fortsatta skolgången. Vilket i förlängningen är nyckeln till Malmös framtid.

Jag har ett fantastiskt och varierande arbete och tillsammans med barnen upplever jag varje dag nya spännande utmaningar som vi tillsammans tacklar med stor glädje. Det finns även stora utvecklingsmöjligheter som förskollärare genom ny forskning, utbildning och inom Malmö stads egna program. Utvecklingen leder inte bara till en högre kvalitet i förskolan, utan även till stor tillfredsställelse för oss som jobbar här.

Petra Marin

Förskollärare, Sundsbro förskola

Jag försöker se helheten för barnen i Malmö Stad. Genom traineeprogrammet för blivande förskolechefer så har jag fått möjligheten att vara med och skapa en likvärdig förskola för de barn som jag har på min förskola och i mitt område idag.  Jag försöker vara en inspiratör och en tydlig förebild i det pedagogiska arbetet samt skapa bra lärmiljöer för barnen. 

I samband med min utbildning i traineeprogrammet utmanas jag i min ledarroll och får en inblick i förskolechefens arbete och i förskoleförvaltningens organisation. Det är härligt att varje dag möta nyfikna, kloka, kompetenta barn och pedagoger som utmanar mig vidare och att vi tillsammans skapar barnens bästa förskola. Tillsammans med barnen får jag vara med på deras upptäckter och aha- upplevelser genom att vara en medforskande och lyssnade pedagog.

Johan Lennervald

Förskollärare, Gyllebo förskola

Mitt arbete för Malmö tillsammans med många andra är att ta hand om barn på ett tryggt och stimulerande sätt så att föräldrarna kan gå till sitt arbete med vetskap om att barnen har det bra. Jag tycker om och talar gärna gott om Malmö, som jag tycker har fått ett oförtjänt rykte. Malmö har en otrolig mångfald och ett stort utbud för barn med de aktiviteter och temalekplatser som jag besöker med barnen.

Det som är bra med mitt jobb är omväxling, samt att det är kul att skapa en trygg och lärorik miljö för barnen. Det ger energi att se dem utvecklas och att se det sociala samspelet och lekens betydelse i barnens tidiga åldrar. En bonus i mitt yrke är att få vara utomhus och det mår man bra av.

Läs liknande berättelser från våra kollegor på de andra skolförvaltningarna på den här länken.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-12 13:58