Förskoleenkäten

I förskoleenkäten får du som vårdnadshavare svara på frågor om vad du tycker om verksamheten. Alla svar används som underlag för att utveckla förskolorna och den pedagogiska omsorgen i Malmö.

I Malmö strävar vi efter att erbjuda en så bra förskola som möjligt. Lärmiljön och personalens bemötande av barn och vårdnadshavare är viktigt. Därför genomför vi förskoleenkäten.

Förskoleenkäten pausas 2018

Sedan 2013 har vårdnadshavare med barn i Malmös förskolor årligen fått svara på frågor om vad de tycker om verksamheten genom förskolenkäten. Under 2018 kommer förskoleförvaltningen att utvärdera utformning och hantering av förskoleenkäten och därför kommer ingen ny enkät att genomföras 2018.

Ambitionen är att förskoleenkäten i fortsättningen genomförs vartannat år. Men exakt hur processen kring enkäten ska gå till bestäms efter genomförd utvärdering. En viktig del i utvärderingen är att titta på möjligheterna för mer fördjupade analyser av enkätresultaten och hur dessa kan användas i fler delar av förvaltningens kvalitetsarbete.

Resultat från föreskoleenkäter

Rapport förskoleenkäten 2017 (pdf, 1.4 MB)

Rapport förskoleenkäten 2016 (pdf, 1.3 MB)

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-08 08:29