Trygg och säker förskola

Alla barn ska mötas av en trygg och säker förskolemiljö. Därför arbetar Malmö stads förskolor aktivt för att minska olyckor och lära av inträffade händelser. Även du som vårdnadshavare har en viktig roll och kan öka säkerheten för ditt barn i förskolan.

Informera förskolan

 • Lämna aktuella telefonnummer.
 • Berätta om ditt barn har allergier eller annan överkänslighet.
 • Meddela om någon annan person ska hämta barnet.
 • Meddela oss om barnet av någon anledning inte ska komma till förskolan.

Hämtning och lämning

Vid lämning och hämtning är det viktigt att överlämnandet av barnet mellan oss är tydligt. Eftersom vid överlämnandet övergår tillsynsansvaret från vårdnadshavare till personal och från personal till vårdnadshavare. Meddela om någon annan person ska hämta barnet.

Grindar och ytterdörrar öppnas och stängs av er vuxna. Det är viktigt att de stängs ordentligt efter ni passerat.

Kläder och reflexer

Genom att se till att ditt barn har funktionella kläder för alla väder kan du bidra till ditt barns säkerhet. Undvik snoddar, snören och fastsydda huvor på barnets kläder då dessa kan fastna vid lek, klättring, cykling etcetera.

Var uppmärksam på att smycken och halssjalar kan bli en snara för barnet och att smådelar som kan lossna från kläder eller hår kan vara en riskfaktor om de stoppas i munnen.

Klä ditt barn i solskyddande kläder på sommaren.

Träna barnet i hur man beter sig i trafiken och använd reflexer på barnets kläder.

Så här arbetar vi

Det skadeförebyggande arbetet är en del i den dagliga verksamheten och det finns rutiner för att undanröja risksituationer.

Det finns rutiner om:

 • hämtning och lämning av barn
 • tillsyn av barnen
 • om ett barn rymmer eller försvinner
 • vid vistelse utanför förskolans område, bad och vistelse vid vatten
 • ett barn far illa
 • misstanke om kränkande behandling
 • hur mediciner och kemiska produkter hanteras
 • barnsäkerhet vid påklädning för lek
 • allergier
 • en olycka, tillbud eller brand inträffar.
 • inköp ur säkerhets-, miljö- och allergisynpunkt

Alla tillbud och skador rapporteras och vi gör barnskyddsronder regelbundet.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-02 14:38