Publicerad 2014-10-01 13:45

Senast uppdaterad 2014-10-08 09:08

Med positiva glasögon får man positiv respons

Josefin Yowakim är nyutbildad förskollärare med lång erfarenhet bakom sig inom förskolan. Nu axlar hon en helt ny roll som ansvarig för sitt arbetslag och stormtrivs med sitt uppdrag.

- Man måste ha de positiva glasögonen på, säger Josefin Yowakim, förskollärare på Klövervallens förskola. Är man positiv får man positiv respons, från barn och föräldrar såväl som kollegor.

Josefin utstrålar en sådan värme och glädje att man förstår att barnen bara längtar efter att få krypa upp i hennes knä. Hon började sin karriär i Malmö stad 1994 som barnskötare. År 2010 inledde hon sin utbildning till förskollärare och blev utexaminerad januari 2014.

- Det blev några intensiva år med heltidsstudier på distans samtidigt som jag jobbade som vanligt. På ett sätt var det en bra kombination, studierna fick igång en massa idéer och jag kunde ta teorin rakt ut i praktiken, fast på slutet blev det nästan för mycket. Men det var det värt! Jag älskar jobbet med barnen och har mer ansvar nu.

Josefin har tidigare ingått i ett resursteam för stöd till barn med särskilda behov, men teamet lades ner 2013. Idag har Josefin det pedagogiska ansvaret på avdelningen. Hon leder arbetslaget med varsam hand och ansvarar för planering och att allt dokumenteras.

- Min roll som förskollärare är att få med hela arbetslaget. Vi kompletterar varandra och vi har ett bra samarbete. Jag har superbra kollegor, med lång erfarenhet.

På frågan om hur det är att arbeta inom Malmö stad svarar Josefin utan tvekan:

- Jag tycker om Malmö stad! Malmö vill ha kvalitet och det är tydliga regler, jag vet precis vad som förväntas av mig. Det görs mycket för att höja statusen, förskolan har gått från omsorg till lärande. Den nya förskoleförvaltningen tror jag mycket på, det är ett bra koncept.

Personalen har en viktig uppgift i att försöka få föräldrarna att förstå att förskolan finns till för barnens utveckling, inte för att föräldrarna behöver avlastning. Josefin önskar att det fanns tydligare krav på föräldrarna att lämna sina barn så de inte missar de planerade aktiviteterna, som det finns i skolan. Det är ett viktigt led i att höja statusen för förskolan, precis som planering och dokumentation.

- Det ställs stora krav på planering idag, förklarar Josefin och mycket tid går åt till dokumentation, reflektion, utveckling och lärande. Vi skriver, fotograferar, filmar, gör ljudupptagningar och diskuterar hur man går vidare för att få helhet över barnens utveckling. Allt måste vara tydligt uppsatt på avdelningen så vi synliggör för föräldrarna att vi gör mycket mer än tar hand om barnen. Det är jätteviktigt och roligt, men det tar också mycket tid och jag önskar ibland att jag hade mer tid med barnen, det är ju trots allt för dem vi är här i första hand.

Att Josefin älskar sitt arbete är tydligt. Hon formligen lyser när hon berättar om hur mötet med barnen ger henne glädje.

- Det är så roligt när man ser hur barn utvecklas och lär sig nya saker. Ja, jag stormtrivs här! säger Josefin. För mig är det hög status och jag är stolt över mitt arbete! Jag skulle lätt rekommendera det här yrket till både mina vänner och mina barn.